Informació i Notícies als Casals de Barri.

A continuació trobareu tota la informació necessària per poder participar a les activitats municipals que oferim a través de la xarxa de Casals de Barri.

A més també trobareu un seguit d'informació que pot ser del vostre interés, tal com; l'ordenança de preus públics, les mesures de protecció contra la Covid o les respostes a les preguntes freqüents (FAQ) que al llarg dels anys ens heu anat consultant, entre d'altres.

Finalment, aprofitem aquestes canal de comunicació per donar-vos les gràcies per participar de les activitats que organitzem i ser part viva d'aquesta ciutat.

PROGRAMACIÓ

Podeu consultar les programacions de l'oferta d'activitats municipals del Curs 2022-23 a partir de dos formats; PDF o Web*. Vosaltres triau:

* Al format WEB trobareu un filtre que us pot ajudar a trobar l'activitat que desitjau.

Al següent enllaç trobareu informació per com REGISTRAR-SE o RECUPERAR LA CONTRASENYA a la plataforma d'inscripcions.

l

COM INSCRIURE'S?

}

HORARIS

u

FAQ

HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Actualment els Casals de Barri compten amb un horari d'atenció al públic amb les franges horàries que a continuació detallem.

CB S'ESCORXADOR

de dilluns a divendres

de 10 a 13 h i de 17 a 21 h

CB SON COTONER

de dilluns a divendres

de 16.30 a 20.30 h

CB PERE GARAU

de dilluns a divendres

de 16.30 a 20.30h

CB SANTA CATALINA

de dilluns a divendres

de 10 a 13 h i de 17 a 21 h

CB SON ESPANYOLET

de dilluns a divendres

de 17 a 21 h

CB SANT AGUSTÍ

de dilluns a divendres

de 16.30 a 20.30h

CB SON GOTLEU

de dilluns a divendres

de 16 a 20.30 h

CB SON CLADERA

de dilluns a divendres

de 16.30 a 20.30 h

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

S’estableixen dos procediments per a dur a terme les inscripcions:

 • Realització d’inscripcions online, directament realitzat per la persona interessada o persona a qui autoritzi, accedint al programa d’inscripcions a través d’internet.
 • Realització d’inscripcions presencials, al casal de barri elegit.

Es prioritza la realització d’inscripcions online. 

Inscripcions online:

Les inscripcions online es podran realitzar a partir del dia 21 de setembre;

 • A les 9.00 h per a les activitats programades als casals de barri de S’Escorxador, Santa Catalina i Es Jonquet 
 • A les 17.00 h per a les activitats programades als casals de barri de Son Cotoner, Pere Garau, Son Gotleu, Sant Agustí, Son Espanyolet i Son Espanyol.

Accedint al següent enllaç:  http://inscripcions.casalsdebarri.cat/ 

En cas de no disposar de l’equip informàtic o smartphone necessari per a accedir al programa, es podrà acudir als casals de barri de S’Escorxador, Santa Catalina i de Son Gotleu per a realitzar inscripcions online en els ordinadors d’autoconsulta. No s’assignarà torn per cita prèvia, sinó que caldrà fer cua, mantenint la distància de seguretat pertinent. S’aconsella a totes les persones que tinguin altres mitjans que evitin aquesta opció, per evitar cues i aglomeracions. 

Inscripcions presencials: 

Per a realitzar les inscripcions presencials, caldrà demanar cita prèvia al casal de barri elegit a partir del dia 19 de setembre; per correu electrònic o per telèfon en l’horari habitual del casal triat. 

Les cites s’assignaran per ordre d’arribada de les peticions.

PREGUNTES FREQÜENTS:

Com funcionen les activitats dels casals de barri?

Oferim activitats des de l’octubre fins al juliol i poden ser activitats presencials i en línia. La programació d’aquestes activitats és trimestral i tenen continuïtat durant tot el curs. A més, oferim tallers monogràfics amb una durada més curta (8 o 12 hores) i activitats puntuals de més curta durada.

Com puc fer la inscripció?

La inscripció es fa online a través de la web inscripcions.casalsdebarri.cat.

Puc fer la inscripció al Casal de forma presencial?

Les inscripcions són preferentment online. Per a qualsevol dubte o aclariment es pot contar amb el casal, des d’on es facilitarà suport per a realitzar la inscripció. Les persones que no disposin d’eines per a realitzar les inscripcions online podran realitzar-les de forma presencial.

Puc inscriurer-me a més d’una activitat?

Durant els períodes d’inscripció s’estableix un termini de dies en que només es pot fer la inscripció a una activitat. Passat aquest termini, et pots inscriure a tantes activitats com desitgis.

Puc inscriurer-me a un taller quan ja ha començat el trimestre?

Si hi ha places disponibles, sí.

Quin preu tenen les activitats?

La realització d’activitats als Casals de Barri estan subjectes al pagament segons els preus públics establerts per l’Ajuntament, i la quota a abonar depèn de la seva durada. Cada sessió té el preu de 2€.

He de pagar els materials necessaris per a l’activitat?

L’import abonat en concepte de preu públic no inclou en cap cas els materials fungibles o els estris/eines d’ús personal que siguin necessaris per al desenvolupament de l’activitat a la qual s’hagin inscrit, i hauran de ser aportats o adquirits per part de les persones participants.

De quins descomptes puc gaudir?

S’aplicaran les següents reduccions i bonificacions sobre la quota:

 • Menors de 26 anys - 10.00 % (*)
 • Discapacitat igual o superior al 33% - 50.00 %
 • Pensions no contributives - 100.00 %
 • Ingrés mínim vital (IMV) - 100.00% (*)
 • Renda mínima per inserció (RMI) - 100.00 %
 • Persones en situació d’atur - 50.00 % (també els fills)
 • Renda social garantida (RSG) - 100.00 %
 • Violència de gènere i fills menors d'edat - 25.00 %
 • Violència de gènere serveis socials comunitari - 100.00 %

Per gaudir de les reduccions de quota, s’haurà d’acreditar en el moment de la inscripció que s’està en alguna de les situacions assenyalades; la documentació que hauran de presentar per a la seva acreditació serà la següent:

 • Persones menors de 26 anys: DNI o document oficial que acrediti la data de naixement.
 • Persones amb situació d’atur: certificació del SOIB acreditant la situació d’atur.
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: còpia del document que acrediti la condició de persona amb discapacitat de l’interessat i el seu grau.
 • Persones titulars de la Renda mínima d’inserció, titulars o beneficiàries de la Renda social garantida, amb pensió no contributiva o Ingrés Mínim Vital: còpia del document acreditatiu expedit per l’òrgan competent.
 • Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d’edat: qualcú dels mitjans de d’acreditació previstos a l’article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones. En els casos de persones derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de Palma o d’una altra Administració pública, serà suficient la presentació d’informe de derivació pertinent.

Els descomptes s’apliquen a tots els tallers que faci?

Tal i com està definit a l'ordenança de preus públics, una persona només es podrà aplicar undescompte per mes.
Els descomptes i bonificacions no seran acumulatius. Només es podrà beneficiar d’un descompte per mes. Sempre s’aplicarà el descompte més beneficiós per a la persona inscrita.
Els descomptes que es realitzin a una activitat de duració trimestral comptarà com a 3 descomptes mensuals, un per cada mensualitat. Per tant, no es podrà aplicar cap altre descompte durant el transcurs del trimestre.

Si faig la inscripció a un taller quan el trimestre ja ha començat, he de pagar la quota trimestral sencera?

A les activitats de més de 8 sessions que hagin transcorregut més del 50% de les sessions previstes es podrà realitzar un descompte del 50% de la quota per a noves inscripcions. S’ha previst una  bonificació especial del 50%, acumulable a la resta de bonificacions, que s’haurà d’aplicar des del casal quan sigui pertinent.

Puc reservar la meva plaça d’un curs per l’altre?

No. Al setembre s’obrin les inscripcions del nou curs.

Si estic inscrit a un taller i no puc venir un dia, puc recuperar aquesta sessió amb un altre grup?

No, cada grup té un nombre màxim d’inscrits i cada participant ha d’assistir al grup de l’horari en que estigui inscrit.

Si he pagat una activitat i no hi puc anar (feina, malaltia…), em tornen els doblers?

No. Si no es pot acudir a l’activitat per motius personals no es retornen els doblers.
No es realitzaran devolucions de quotes ingressades, excepte quan les causes de la no realització de l’activitat siguin imputables a l’Ajuntament o a l’entitat o l’empresa gestora del casal de barri, o quan s’acrediti impossibilitat de realització de l’activitat, prèviament a l’inici d’aquesta, sigui per causa major o malaltia greu acreditada.

Es poden inscriure menors a les activitats?

Si, a les activitats que siguin de caire intergeneracional, de caire familiar o a les programades específicament per a menors, amb franges d’edats determinades.
En el cas de les activitats intergeneracionals, les persones menors de 12 anys, per a participar a les activitats del casal de barri, han d’anar acompanyades d’una persona adulta que se’n faci responsable en tot moment.

No tenc on/ amb qui deixar el meu fill/a, pot venir amb jo i que esperi al passadís?

No.

Donau certificat d’assistència o d’aprofitament?

No som un centre de formació així que no. No donam cap tipus de certificat.