La Xarxa de Casals de Barri

Actualment, Palma compta amb una xarxa de 32 casals de barri. T’hi pots dirigir per a suggerir propostes, per fer-hi cursos i tallers de tota mena, sol·licitar cessions d'espai i, sobretot, per a gaudir d’una oferta d'activitats interessant i variada. Quants en coneixes?

Centre
Casal de Barri
La Calatrava

Carrer de Blanquers, 1

Centre
Casal de Barri
Puig de Sant Pere

Carrer de les Corralasses, 4

Ponent
Casal de Barri
El Fortí

Carrer de Bartomeu Darder, 1

Ponent
Casal de Barri
El terreno

Carrer del Dos de Maig, 1

Ponent
Casal de Barri
Es Jonquet

Carrer  del Terrer, 10

Ponent
Casal de Barri
Sant Agustí

Carrer  de Margaluz, 30

Ponent
Casal de Barri
Santa Catalina

Carrer  dels Sobreposats, 3

Ponent
Casal de Barri
Son Cotoner

Carrer de Juan Gris, 20

Ponent
Casal de Barri
Son Espanyolet

Carrer  d'Antoni Maria Alcover, 45

Ponent
Casal de Barri
Son Roca | Son Ximelis

Carrer del Cap Enderrocat, s/n

Nord
Casal de Barri
Can Alonso

Carrer  de Castellarnau, 4

Nord
Casal de Barri
Establiments

Carretera  d'Esporles, 74

Nord
Casal de Barri
Sa Garriga

Carrer  del Destre, 30

Nord
Casal de Barri
S'Escorxador

Carrer  l'Emperadriu Eugènia, s/n

Nord
Casal de Barri
Son Cànaves

Carrer  de la Sitja, 4

Nord
Casal de Barri
Son Espanyol

Carrer  de Sor Susanna Morro, 2

Nord
Casal de Barri
Son Sardina

Carrer  de l'Ave Maria, 2

Nord
Espai d'Entitats
Isabel Rosselló i Girart

Carrer  Felip II, 17 (3ª planta)

Llevant
Casal de Barri
Pere Garau

Carrer  Pere Llobera, 9

Llevant
Casal de Barri
Es Rafal

Carrer  de Joan Estelrich Artigues, 50

Llevant
Casal de Barri
Joan Alcover

Carrer  de Joan Alcover, 28

Llevant
Casal de Barri
Nou Llevant

Carrer  de la Ciutat de Querétaro, 3

Llevant
Casal de Barri
Son Cladera

Carrer  de Cala Mitjana, 41

Llevant
Casal de Barri
Son Gotleu

Carrer de José de Diego, 4

Llevant
Casal de Barri
Son Real

Carrer del Pare Bayó, 21

Llevant
Casal de Barri
Es Vivero

Carrer  del Mestre Perosi, 13

Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Casal de Barri
Sant Jordi

Carrer  de Paul Bouvy, 31

Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Casal de Barri
S'Aranjassa

Carrer  de Josep Guasp, 14

Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Casal de Barri
S'Hostalot

Plaça  de Can Burell, 1

Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Casal de Barri
Son Ferriol

Carrer  de Sant Joan de la Creu, 43

Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Casal de Barri
Son Perera

Carrer  del Golf de Cadis, 1

Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Casal de Barri
Coll d'en Rabassa

Carrer  de Son Rossinyol, 1