Què és la Xarxa de Casals de Barri?

Palma compta amb una xarxa de casals de barri ubicats arreu del terme municipal, els quals presenten unes característiques i capacitats molt diferenciades, amb uns usos diversos. 

 • Els casals de barri municipals són espais socioculturals:
 • Oberts a les ciutadanes i als ciutadans, i a les seves organitzacions.

 • Destinats a la prestació de serveis públics de caràcter sociocultural, educatiu i de lleure.

 • On es programen i duen a terme activitats que estimulen la convivència i l'aprenentatge tant individual com col·lectiu.

 • On es creen les condicions favorables per a intercanviar idees i experiències a partir dels tallers, dels monogràfics, de trobades, d'actes culturals, de reunions veïnals, d'exposicions i d'altres activitats que s'hi organitzen.

 • On s'aprofita el temps lliure de forma creativa i participativa.

 • Els casals són llocs on la ciutadania pot aprendre, conviure i participar.
 • Aprendre a partir de l'ampli ventall d'activitats que s'hi ofereixen. Als casals de barri les persones gaudeixen aprenent a dominar noves tècniques, a millorar habilitats de tot tipus, a familiaritzar-se amb les noves tecnologies, etc. d'una forma lúdica i a l'abast de tothom.

 • Conviure, perquè els casals de barri esdevenen un espai adient on la ciutadania, ja siguin veïns d'un mateix barri o no, es pot trobar i conèixer. En aquests espais es trenca l'aïllament, es parla, s'opina, es consoliden amistats i s'intercanvien idees i experiències. D'alguna manera, venen a ser com les places públiques on la gent s'ajuntava els horabaixes per a comentar les petites o grans coses del barri o del poble.

 • Participar. Són els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui mantenen vius aquests equipaments socioculturals acudint-hi, participant i proposant les activitats que s'hi organitzen. Un altre factor participatiu que podem trobar als casals és el que parteix del muntatge d'activitats organitzades a partir de les associacions i les entitats de la zona. S'ofereix així als ciutadans i ciutadanes un vessant més sociocomunitari d'un gran nombre d'activitats: tallers, xerrades, trobades i actes culturals, i també de la festa. La festa forma part d'una manera permanent de l'àmbit dels casals de barri. Aquests espais són escoles de participació.

Quines són les finalitats? | una breu explicació

 • Donar resposta a les necessitats socioculturals dels ciutadans i ciutadanes mitjançant l'aplicació de la metodologia de l'animació sociocultural, dins el marc de l'educació integral de la persona.

 • Desenvolupar activitats, de forma individual o col·lectiva, per a respondre als interessos de la ciutadania i complementar l'activitat pròpia de la ciutat en àmbits com:

 • l'aprenentatge en el temps de lleure com a procés permanent.

 • la formació i la sensibilització sobre temàtiques que ajudin a millorar la qualitat de vida i la participació activa en la recerca de solucions als problemes de l'entorn.

 • la convivència, amb una atenció especial als aspectes intergeneracionals, interculturals i de gènere.

 • l'afavoriment del coneixement i la valoració de la cultura, els costums, les tradicions i la llengua autòctons.

 • la creació cultural.

 • Facilitar espais de proximitat i infraestructura perquè les entitats ciutadanes duguin a terme les seves pròpies activitats.

 • Promoure la participació dels veïns i veïnes en la gestió de la vida social i cultural de l'entorn.

 • Potenciar la cohesió sociocomunitària i el treball en xarxa, impulsant processos d'interrelació entre els diversos sectors de població.

 • Donar suport a les iniciatives ciutadanes dins l'àmbit sociocultural, sorgides de les entitats de l'entorn.

 • Difondre les actuacions municipals que tenguin especial interès per a la comunitat.

Documentació i articles de consulta | documents diversos

Consulta el Reglament de funcionament dels Casals de Barri.

Consulta les "Normes de funcionament intern de l'Espai d'Entitats Isabel Rosselló i Girart"

També et pot interessar...

Quins són els Casals de Barri?

Programació d'activitats

Ves al contingut