Persones amb dret a reduccions i bonificacionsBONFICACIÓ
Persones menors de 26 anys (entre 0 i 25 anys)10%
Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d'edat25%
Persones en situació d'atur i els seus fills i filles menors d'edat50%
Persones amb discapacitat igual o superior al 33% i els seus fills i filles menors d'edat50%
Persones amb renda mínima per inserció (RMI), renda social garantida (RGS) o ingres mínim vital (IMV) i els seus fills i filles menors d’edat100%
Persones beneficiàries de pensions no contributives de jubilació o invalidesa i els seus fills i filles menors d'edat100%
Dones víctimes de violència de gènere derivades dels serveis socials comunitaris  i els seus fills i filles menors d'edat100%

Skip to content