Pilates

Tècnica d'entrenament que millora la força, la flexibilitat, la coordinació i la resistència. Millora també l'equilibri i l'aparell respiratori. Els seus principis bàsics s’orienten cap a tenir cura de la columna vertebral, corregir lesions antigues i evitar d’altres noves, així com a reeducar la postura corporal de manera responsable i intel·ligent. Aquesta tècnica perfecciona la relaxació i la dissolució de la tensió acumulada.
És apropiada per a qualsevol edat i se sol practicar amb elements que potencien els exercicis (peses, cintes, cèrcol...)
Més informació

Informació de l'activitat

Skip to content